פעילות 5 קשיים אופייניים: מספרים עשרוניים

. 1 גל ואייל התבקשו לסדר את השברים הבאים בסדר עולה : 0 . 62 . 0 . 9 , 0 . 483 . 0 . 7 . 0 . 5256 , 0 . 34 להלן תשובותיהם : עבודתה של גל : 0 . 5256 < 0 . 483 < 0 . 34 < 0 . 62 < 0 . 7 < 0 . 9 עבודתו של אייל : 0 . 7 < 0 . 9 < 0 . 34 < 0 . 62 < 0 . 483 < 0 . 5256 א . סמנו את השגיאות . ב . האם ייתכן כי לכל השגיאות של גל אותו מקור ( אותו שיקול מוטעה ?( אם כן , מהו ? ג . האם ייתכן כי לכל השגיאות של אייל אותו מקור ( אותו שיקול מוטעה ?( אם כן , מהו ? . 2 דני ומיכל טעו בפתרון תרגילי חיבור וחיסור באופנים שונים . א . דני פתר את תרגילי החיבור כך : ב . מיכל חיסרה כך : ( 1 ) מה הן הטעויות האופייניות של כל אחד מהם ? ( 2 ) מה הם , לדעתכם , מקורות אפשריים של כל אחת מהשגיאות ? ( 3 ) לו הייתם המורים שלהם , אילו פעילויות תוכלו להציע כדי לתקן את שגיאותיהם ? . 3 דני ומיכל טעו בפתרון תרגילי כפל וחילוק : א . דני כפל כך :  אל הספר
מכון מופ"ת