פעילות 4 קשיים אופייניים: שברים פשוטים

2 ל . 1 חן טען כי < yy = משום ש . 7 < 11 א . נסו לשער מה הם מקורות אפשריים לשגיאתו של חן . ב . כיצד תסבירו לחן איך להשוות בין שני השברים ? . 2 א . רונן פתר ; האם הפתרון נכון ? כן / לא . אם כן , הסבירו מדוע . אם לא , מה הם מקורות אפשריים של הטעות ? 2 4 2-5 4-3 10-12 ב . מרים פתרה 3 5 15 15 15 האם הפתרון נכון ? כן / לא . אם כן , הסבירו מדוע . אם לא , מה הם מקורות אפשריים של הטעות ? 21 31 3-1 3 ג . גלית פתרה = ל = : = 3 4 2 4 2 4 8 האם הפתרון נכון ? כן / לא . אם כן , הסבירו מדוע . אם לא , מה הם מקורות אפשריים של הטעות ? . 3 דני טען כי קשה לו להבין את הכפל בהופכי , ובעצם הוא מחלק שברים בדומה לכפל שברים , כלומר , מחלק מונה במונה ומכנה במכנה . לדוגמה : 2 1-111- 2 3 9 : 3 9 3 האם הפתרון של דני נכון ? מדוע ? הארות לפעילות 4 קשיים אופייניים : שברים פשוטים לפעילות זו שלוש מטרות : להצביע על כמה טעויות אופייניות של לומדים בהשוואת שברים פשוטים ובביצוע האלגוריתמים של פעולות חשבון בשברים פשוטים ; להתייחס למקורות אפשריים לטעויות אלו ; להציע דרכי התמודדות עמן .  אל הספר
מכון מופ"ת