פעילות 3 המתמטיקה היא חד משמעית

בספרי לימוד מופיעות הגדרות שונות של המושג טרפז : הגדרה : 1 טרפז הוא מרובע בעל זוג אחד של צלעות נגדיות מקבילות . הגדרה : 2 טרפז הוא מרובע שבו זוג אחד בלבד של צלעות נגדיות מקבילות . א . מהו השוני בין שתי ההגדרות 7 ב . במהלך פתרון בעיה רבת שלבים , השתמש גיל בהגדרה הראשונה של טרפז לפתרון החלק הראשון של הבעיה , ואילו בשלב השני הוא השתמש בהגדרה השנייה . האם גיל פעל באופן לגיטימי במתמטיקה ? מדועי הארות לפעילות 3 המתמטיקה היא חד משמעית מושגים מתמטיים חייבים להיות מוגדרים בצורה חד משמעית , בתוך התורה המתמטית שבה עוסקים . ניתן להגדיר מושגים מתמטיים באופנים שונים . יש הקפדה , בדרך כלל , על כך שההגדרות השונות של אותה ישות מתמטית יהיו שקולות ( ראו פעילות 7 העוסקת במאפיינים של הגדרה מתמטית . ( המינוחים המתמטיים והסימונים המתמטיים חייבים להיות מוגדרים באופן חד משמעי . כך , למשל , את המילה "או" בשפת היום יום ניתן לפרש לשני מובנים : " אני הולך כעת לסרט או להצגה '' ( לאחד משניהם , ( לעומת : '' אני רוצה עוגה או גלידה '' ( ואשמח לקבל את שתיהן . ( במתמטיקה היה צורך לבחור במשמעות יחידה ונבחרה המשמעות השנייה...  אל הספר
מכון מופ"ת