מבוא

העיסוק במתמטיקה , במהלך הדורות ואף היום , מקובל משני טעמים עיקריים : כדיסציפלינה לוגית מופשטת , שהיא חלק מהתרבות האנושית . ככלי שרת המסייע לתיאור המציאות בצורה כמותית , עקבית והגיונית , ובפתרון בעיות שונות בחיי היום יום ובמדעים . בבית הספר מחויב כל לומד ללמוד מתמטיקה הן לצורך המעשי ישימוש במדעים אחרים , למשל , ( והן כדי להכיר את אופיה המיוחד של דיסציפלינה ) , בישראל המתמטיקה היא מקצוע חובה עד כיתה י"א לפחות , ולומדים רבים נתקלים בקשיים בלמידתה . לאור -זאת , מתעוררת השאלה : כיצד יכולים מורים ומכשירי מורים לסייע ללומדים להתגבר על קשייהם ? הספרות המחקרית העשירה העוסקת בלמידת מתמטיקה מתארת אופנים שבהם מתפתחת הבנת מושגים מתמטיים . היא עומדת על קשיים אופייניים של לומדים ברכישת מושגים אלה ועל מקורות אפשריים של הקשיים . אנו מאמינים , כי חשוב שהמורה יכיר את אופני החשיבה של לומדים לגבי מושגים ותהליכים מתמטיים ספציפיים , ילמד את המקורות לקשיים , ומתוך הבנה זו יבחר את דרכי ההתייחסות להוראה וללומדים . באופן רחב יותר , חיוני לדעתנו בתהליך ההוראה לעקוב אחרי אופני חשיבה של לומדים . מובן כי ניתוח אופנ...  אל הספר
מכון מופ"ת