תוכן העניינים

מבוא פרק א : תכונות המתמטיקה כתחום דעת 5 פעילות : 1 המתמטיקה היא פורמלית ומופשטת 6 פעילות : 2 המתמטיקה היא דדוקטיבית 9 פעילות : 3 המתמטיקה היא חד משמעית 13 פרק ב : המרכיבים העיקריים של הפעילות המתמטית 15 1 המרכיב האלגוריתמי של הפעילות המתמטית 17 פעילות : 4 קשיים אופייניים : שברים פשוטים 19 פעילות : 5 קשיים אופייניים : מספרים עשרוניים 23 11 המרכיב הפורמלי של הפעילות המתמטית 31 פעילות : 6 מושגים והגדרות 32 פעילות : 7 מאפיינים של הגדרות מתמטיות 35 פעילות : 8 מבנה המשפט המתמטי ותכונותיו 39 פעילות : 9 הוכחות מתמטיות : הוכחות ישירות 47 פעילות : 10 הוכחות מתמטיות : הוכחה בדרך השלילה 54 III המרכיב האינטואיטיבי של הפעילות המתמטית 58 פעילות : 11 מאפייני החשיבה האינטואיטיבית 61 פעילות : 12 תפיסות אינטואיטיביות אופייניות לגבי פעולות הכפל והחילוק 68 פעילות : 13 סוגים שונים של אינטואיציות 74 פעילות : 14 דרכי הוראה המתחשבות בתפיסות אינטואיטיביות 81 פרק ג : עקביות מתמטית ומצבי אי הגדרה - המקרה של חילוק באפס 87 1 הצגת שני מצבים של חלוקה באפס : O 92 ( a 5 ; 0 ) t : B : Of 93 7 0 : 5 = 5 : 0 DNH : 15 n...  אל הספר
מכון מופ"ת