היבטים פסיכולוגיים בהוראת המתמטיקה

J 1 " DIB / 1 Dn בית ספר למחקר ופיתוח תכניות בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות היבטי & 00 י כ / ל / ג" ם בח ! ראח , ר * מ > / מ 0 י קר * דינה תירוש אביבה ברש פסיה צמיר רונית קליין כ חלבה : פץו ' 0 דיער . ח , ירוע - 1 אוניברסיטת תל-אביב ומכללה לחינוך סמינר הקיבוצים ( מר כזת ) אביבה בץש - מכללת בית ברל לחינוך ואוניברסיטת תל-אכיב ד 00 *\" \ ז צמיץ - מכללה לחינוך סמינר הקיבוצים ואוניברסיטת תל-אכיב רועיח , קליין - מכללה לחינוך סמינר הקיבוצים כז דוג : M / vo > y )// y / VTir * 1 שט"גזן - » רטת רוח , בץקאי yj TWJO : "n'jiiub nD' ^ y  אל הספר
מכון מופ"ת