מפתח מקורות יהודיים

מראשיתה נאלצה המחשבה הדתית להתגבר על המכחול שהציבו לה ביט " / הגשמת האל המצויים במקרא לרוב , עבור ספקנים ומבקרי דת נשמיותו של האל המקראי שימשה כדוגמת מופת לאבסורד שבאמונה . בספר שלפנינו מסיט יוחנן מופס , אחד מגדולי מחקר המקרא של זמננו . את תשומת הלב משאלת גוסנ'ותו של האל להיבט 'mynun הרבה יותר של חאנתרופומורפיזם המקראי : א'שי 1 תו של האל וגל מורכבותה ועולל הרגשות בוים ה'א מובעת . מופס מראה שאישיות זו אינה ניתנת כלל להבנה מחוץ למערכת ירוס'ו האוהבת והסבוכה עם עמו , ע 0 ישראל . הוא פורש בפנינו מסגרת סוח 0 ח לקריאה רגישה במקרא , שמצליחה לחמוק מן המכשלות שבניגודים הקלאסיים שבין הקשט האנתרומומורפ' לקריאה האלגורית , בין המיתי לפילוסופי ובין הפואטי לתיאור ' . מתוך קריאה זו עולה דמותו של האל כבעל אישיות מלאת חיים , מעורבת בעולם וחותרת לקשר 01 בני אבוש . בכך היא בולטת בשונותה משאר אלי המזרח הקדמון , ומאפשרת לנו קתה להבנת עולם הדמיון והמחשבה של מחברי המקרא . ו "ר 'והנן in ' 7 Dam במ ^ ך וחד > 10 רכע-ם ^ נה : ( Jewish Theologrcal Seminary of America ) JTS ! וקרסם מאמרים רבים במקרא , לג'ווטרו ו ^ ם...  אל הספר
מכון שלום הרטמן