רשימה ביבליוגרפית

מקורות אבות דרבי נתן אבות דרבי נתן ( מהדורת שכטר , ניו יורק תשכ"ז ) מגילת בני אור מגילת מלחמת בני אור בבני חושך ( מהדורת ירין , ירושלים תשי"ז ) מגילת ההודיות מגילת ההודיות ( מהדורת ליכט , ירושלים תשי"ז ) מגילת הסרכים מגילת הסרכים ( מהדורת ליכט , ירושלים תשכ"ה ) מדרש בראשית רבה מדרש בראשית רבה ( מהדורת תיאודור אלבק , ירושלים תשנ"ו ( מדרש הגדול מדרש הגדול ( מהדורת רבינוביץ , ירושלים תשכ"ז ) מחזור לימים הנוראים מחזור לימים הנוראים ( מהדורת גולדשמידט , א-ב , ירושלים תש"ל ) מכילתא דרבי ישמעאל מכילתא דרבי ישמעאל ( מהדורת הורוביץ רבין , פרנקפורט תרצ"א ) מלחמת היהודים יוסף בן מתתיהו ( יוספוס פלביוס , ( מלחמת היהודים ( מהדורת ש' חגי , ירושלים תשכ"ז ) סדר רב עמרם סדר רב עמרם הגאון ( מהדורת גולרשמירט , ירושלים תשל"ב ) סידור עבודת ישראל ז' בער , סדור עבודת ישראל , רעדעלהיים תרכ"ח סידור ר' סעדיה גאון סדור רב סעדיה גאון ( מהדורת רודזון אסף יואל , ירושלים תש"ל ) ספר הזוהר ספר הזהר ( מהדורת מתליות , ירושלים תשי"ג ) ספרי זוטא ספרי זוטא ( מהדורת הורוביץ , לייפציג תרע"ז ) ערוך השלם ערוך השלם , א-ח , ח"י ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן