הערות

מבוא . 1 השוו קויפמן , תולדות , א , עמ' ; 254-221 קדושין , מחשבה , במיוחד עמ' 273 ואילך ; שלום , זרמים , עמ' . 67-63 פרק ראשון . 1 ברייט , תולדות , עמ' ; 103-67 גורדון , מנהגים , עמ' . 33-21 2 . ראו ריונו של ספייזר על אברהם כפירושו לבראשית . . 3 קרמר , היסטוריה , עמ' . 131 4 . יקובסן , מסופוטמיה , עמ' 137 ואילך . . 5 "עלילות , "גלגמש לוח יא , שורה , 161 בתוך : שפרה וקליין , בימים , עמ' . 282 6 . קויפמן , תולדות , א , פרק יא . . 7 קויפמן , תולדות , א , פרק יב . . 8 מלמט , ניצני נבואה ; הנ"ל , חזון נבואי . . 9 לפי קויפמן ( תולדות , א , עמ' 498 ואילך , ( משפט האורים והתומים , שלכאורה נראה יוצא מן הכלל הזה היה פשוט לגמרי , קדם מדעי כמעט , והוא "נחלה תרבותית מן התקופה העברית העתיקה , מן התקופה , שבה היו שבטי ישראל עדיין חלק מ 'בני עבר "' ( שם , עמ' . ( 502 שימו לב עד כמה משפט האורים והתומים שונה ממדע הנחוש , המסובך והמלומד של הבבלים . בהשוואה לשיחות הנבואיות בין משה לאלוהים , משפט האורים של אהרן הוא שולי . יתרה מזאת , לאחר ימי דויד , הדרישה באלוהים באופן זה נעלמת כמעט .  אל הספר
מכון שלום הרטמן