אחרית דבר - דברים ליוחנן מופס

ישראל קנוהל התבקשתי לכתוב אחרית דבר לספרו החשוב של יוחנן מופס , אישיותו של אלוהים ואני רוצה ליטול הזדמנות זו כדי לקיים שיחה כתובה עם מורי ורעי האהוב , שבשל מחלתו איני יכול עוד לעורכה עמו פנים אל פנים כדבר איש אל רעהו . יוחנן מורי ורעי , הכרתי אותך לפני יותר מעשרים שנה בעת שכתבתי את עבודת הדוקטור שלי שנתפרסמה אחר כך בספרי מקדש הדממה . בפגישתנו הראשונה מסרתי לך בדחילו וברחימו את הפרק השלישי של עבודתי . בפרק זה דנתי בתפישת האלוהות והפולחן של תורת הכהונה . על פי הבנתי , הכהונה הישראלית העתיקה ניסחה תפישה דתית יוצאת דופן שבמרכזה עומדת דמות אל אימפרסונלי על גבול ההפשטה . אל זה מנותק מן ההשגחה והגמול ואין לו כל עניין במוסר ובצדק החברתי . ציפיתי לקבל את תגובתך לדברים שכתבתי , אך זו בוששה לבוא . כשהתראתי אתך כעבור שנה אמרת לי : "מן הבחינה המחקרית המדעית השתכנעתי בצדקת טענותיך , אבל מן הבחינה האישית דמות אל זו היא נוראה בעיני ומשום כך היה קשה לי להגיב על . "דבריך דומני שכל מי שקרא ספר זה יוכל להבין את תגובתך . במוקד הגותו עומדת דמות אל שהיא ההיפוך המוחלט של תמונת האל ברובד הכוהני . האל שאתה מציי...  אל הספר
מכון שלום הרטמן