פרק שמונה עשר אלוהים והעולם

בעבר , מרבית הדתות ראו במימד החולין - העולם על כאביו וחוסר שלמותו , תענוגותיו ופיתוייו - גורם המעכב את ההתקרבות לאלוהי . בימינו , כתגובה לשלילת הארציות , קיימת נטייה לא בריאה באותה המידה בקרב דתיים רבים לשקוע כמעט לחלוטין בעולם ובארציות . אחרים , בכללם רבים שהתחנכו על ברכי המסורת היהודית , מאמינים שהעולם אינו אויב או תכלית כשלעצמה , אלא הוא הסביבה ההכרחית , ובאופן פוטנציאלי קדושה , שבה הרוח מגשימה עצמה , שבה היא לובשת צורה . אולם , גם עבור אנשים אלה , חוסר היכולת להימלט מן הכאב והמוות , מסופיות תבונתנו , מהתחבטויות חיינו הפנימיים , הן תופעות בלתי ניתנות להסבר ומעוררות מבוכה שלרוב מזעזעות את רגשותינו העמוקים ביותר . אפילו עבורם , העולם הפיסי מעמיד בעיה קשה . אך המציאות החומרית אינה הבעיה היחידה העומדת בפני הדת . החברה החילונית , על ערכיה התרבותיים , המדע והאסתטיקה - חופשייה מהדת ולרוב עוינת אותה - עלולה להעמיד בפני הדת אתגר מאיים לא פחות . על הרוח להגן על עצמה לא רק מפני התקפות החשיבה המדעית והרגישות האסתטית ; בנוסף עליה להצדיק את קיום החשיבה המדעית והרגישות האסתטית במסגרת סדר העולם האל...  אל הספר
מכון שלום הרטמן