פרק שישה עשר אהבה וזריזות בליטורגיות אחרות

לב שלם בתפילת ארץ ישראל מן הגניזה באופן לא מפתיע , רבים מן הרעיונות שעסקנו בהם מצויים בליטורגיות שונות , יהודיות ונוצריות אורתודוקסיות כאחד . שרידי סדר התפילה של יהדות ארץ ישראל שהשתמרו בגניזת קהיר עשירים בדוגמאות בנושא זה . גרסה ארץ ישראלית עתיקה של הברכה הבאה לפני קריאת שמע היא כדלקמן : ברוך אתה הי אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על מצות קרית שמע להמליכו בלבב שלם וליחדו בלב טוב ולעבדו בנפש חפיצה אמן . מערכת היחסים הקרובה בין הלב השלם והרוח השלמה ברורה כאן . במקומות אחרים מצאנו שהלב השלם קשור במטפורה של שמחה ואהבה . למעשה , המשך הכתוב , הנקרא בין הברכה ובין תפילת שמע עצמה , הופך יחסים אלה לברורים : אהבת עולם אהבתנו [ ... 1 ותן לשמור לעשות ללמוד וללמד את כל דברי תלמוד תורתך באהבה והאר עינינו בתורתך ודבק לבנו לעבדך באמת וניחדך באימה ויראה ברוך אתה ה' הבוחר בעמו ישראל אמן . כאן , האהבה מקבילה לאמת , ליראה ולאימה . ללב השלם יש גם מקבילה בתפילות ארץ ישראליות אחרות . כך למשל תלמידי ר' יניי נהגו לפסוק כי המתעורר משנתו עליו לברך כך : ברוך אתה ה' מחיה המתים . רבוני , חטאתי לך . יהי ר...  אל הספר
מכון שלום הרטמן