פרק רביעי האלים והחוק

בבקשנו להגדיר את מערכות היחסים בין האלים , החוק והמאמינים הן בתרבות ישראל הן בתרבויות השכנות , עלינו להבהיר תחילה את טבעם או אופיים של האלים עצמם ושל החוקים בכל מקרה ומקרה . ההשוואה הכללית שלהלן יכולה לשמש לנו כנקודת מוצא לדיוננו . האלים במסופוטמיה לאלוהויות בתרבות בין הנהרות שני מאפיינים עיקריים . ראשית , אין הם כול יכולים או עצמאיים , אלא כפופים ל"הוויה העל . "אלוהית הם מתים ונולדים . הם זקוקים לאמצעים מאגיים בקרבות שהם עורכים בינם לבין עצמם . שומה עליהם לאכול כדי שכוחותיהם לא יותשו . חוקים קוסמיים ראשוניים ( מז ( me's - ולוחות הגורל ( טופי שימאתי ) אינם יצירי האלים כי אם כוחות שהאלים כפופים להם . שנית , אלי מסופוטמיה ככלל אדישים למצב האנושי . אין הם , דרך כלל , מודיעים לבני האדם את רצונותיהם . יחסיהם עם בני האדם הם כמו היחסים בין סועד למלצר : מלבד השירות המבוקש אין ציפייה לכל קשר נוסף . מכאן יוצא שהאדם חש כי הוא לבדו בעולם , נטול כיוון והנחייה . אם האלים אינם מגלים את רצונם לאדם , האדם בייסוריו מבקש למצוא דרך לאלים , ואם לא לגלות את רצונותיהם , לכל הפחות להתוודע למצב רוחם . השיטה המ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן