פרק ראשון עבודת אלילים והדת המקראית

אין דת אחת דומה לחברתה . לכל דת עולם מחשבתי מיוחד לה . אולם דתות אינן קיימות במבודד ; הן קשורות זו לזו בדרכים רבות . צא וראה את היחס האינטימי בין דתם של האבות ודתם של אנשי שומר , בבל ואשור . כאן היו מוחים הספקנים : "עד מתי אתה מעוות את הכתובים , חדל לקרוא בהם מה שאין בהם ! מעולם לא התקיים קשר כזה - " ! אך הלא הכתוב עצמו מעיד על התקשרות שכזו : "בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם , תרח אבי אברהם ואבי נחור ויעבדו אלהים אחרים" ( יהושע כד , ב . ( המגע הישראלי היה מגע של הטמעה יצירתית . על כך יעידו דפוסים משפטיים המופיעים רק במקרא ובמסמכי נוזי הקרומים ממנו בהרבה . אבל למרות שורשיו העמוקים של אברהם - והאבות הישראלים האחרים - בקרקע המזרח הקדום , מששמע אברהם את הקריאה הופכת העולמות : " לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך" ( בראשית יב , א ) - מאסה נפשו בכל המדע השמימי , בכל הספרות הנהדרת , בכל סתרי התיאוסופיה הבבלית . אברהם קם ועזב - והדי יציאה מהפכנית זו עדיין נשמעים בעולם היום . שורשיותו של אברהם בתרבות הרחבה של המזרח הקדום ויציאתו הפתאומית מאותה התרבות הן סמל מובהק ליחס הדו ערכי של ישראל לסביבתו : נכונ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן