תוכן עניינים

הקדמה מאת דוד הרטמן 9 פתח דבר מאת יוכבד מופס 11 תודות 13 מבוא : מונותאיזם , אנתרופומורפיזם ואישיות האל 15 J האל המקראי במערכת יחסים עם עם 19 . 1 עבודת אלילים והדת המקראית 21 2 . מהות התהליך המקראי 29 3 . אנתרופומורפיזם תיאולוגי 37 4 . האלים והחוק 41 5 . משפחה ואומה : שתי גרסאות של גיבוש לאומי 50 . 11 האישיות האלוהית 57 . 6 אנתרופומורפיזם מקראי 59 7 . המכונה החיה 64 8 . שאיפות אלוהיות : ארבעה היבטים למלוכה 67 9 . עצמה , אהבה וצדק : הביטוי החיובי של הרצון האלוהי 81 . 10 על השימושים של העצמה T האלוהית 86 . 111 רגישות אסתטית ודמיון דתי 93 . 11 דימוי ודמיון במקרא 95 . 12 תיאולוגיה ופואטיקה 101 . 13 לקראת פנומנולוגיה של החושים 110 . IV שמחה , אהבה וליטורגיה 117 . 14 כוונה , רצייה ושורשי תפילת חכמים 119 . 15 שמחה בליטורגיה 127 . 16 אהבה וזריזות בליטורגיות אחרות 135 . 17 ברכת הכוהנים 139 . V המפגש עם אישיות האל 145 . 18 אלוהים והעולם 147 . 19 השקפה יהודית בנוגע ליחס אלוהים לעולם 158 . 20 היהדות והתרבות החילונית 165 . 21 על הדה מיתולוגיזציה של הדת 173 אחרית דבר מאת ישראל קנוהל 179 הערות 183 רשי...  אל הספר
מכון שלום הרטמן