אישיותו של אלוהים תיאולוגיה מקראית, אמונה אנושית ודמות האל

וחנן 1 nc | c יוחנן מופס אישיותו של אלוהים תיאולוגיה מקראית , אמונה אנושית ודמות האל יוחנן מופס אישיותו של אלוהים תיאולוגיה מקראית , אמונה אנושית ודמות האל ספרית יהד 1 יות מכון נ 11 ל 1 ם הרםמן Yochanan Muffs The Personhood of God Biblical Theology , Human Faith and the Divine Image תרגום מאנגלית : אור שרף עורכים אחראיים : משה אידל , מנחם פיש עורך : דרור ינון  אל הספר
מכון שלום הרטמן