שמעון שרביט עיונים בפרשת הגרוניות בלשון־חכמים

פרשת הגרוניות בלשון חכמים ( להל ן — י — לא זכתה מעולם למחקר מקיף משלה , הנשען על קורפוס גדול של חילופי הגרוניות המצויים באבות הטקסטים של ספרות התנאים והבוחן אותם לאור העדויות הישירות והעקיפות הפזורות בספרות התנאים והאמוראים . ספרי הדקדוק של לשון חכמים מכירים דוגמות בודדות בלבד לחילופי גרוניות ועל פי הדפוסים , כמובן . ואף הגדול והחשוב שבהם , ספרו של מ"צ סגל , מציג רק מעט יותר ממה שנמצא כקודמיו , אולם הוא גם מצטט עדויות אחדות משל האמוראים . אפשטיין הרחיב את רשימת החילופים מכתבי היד של המשנה ( בלבד (! ועל החומר הזה — ובתוספת עדויות רבות שמחוץ למשנה — התבסס קוטשר בדיון הקצר על התערערות הגרוניות בל"ח , שנספח למחקרו על הגרוניות בארמית הגלילית . י קוטשר נזקק שוב לסוגיית הגרוניות בל"ח בשעה שניתח את הממצאים הלשוניים של מגילת ישעיהו . ' ואף על פי שבסוף ימיו התרכז קוטשר במחקר לשון חז"ל על פי כ"י קויפמן , הוא לא שב לעסוק בשאלה זו ולא מצאתי במאמריו האחרונים אלא דוגמות אחדות לחילופי הגרוניות בלוויית הערות מעטות . דוגמות ודיונים בתיבות בודדות פזורים אף בחיבוריהם של חוקרים אחרים . בחינה מחודשת של פרשת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן