יהונתן עץ־חיים 'וכן' בלשון המשנה

א מלת הקישור וכן , המקשרת בין שתי הלכות , מופיעה לרוב במשנה , כ 300 פעם . רי"ן אפשטיין בספרו 'מבוא לנוסח המשנה' עמ' , 1050-1043 דן בחילופי הנוסחאות במשנה ביחס למלה זו , באשר יש להם , לחילופים אלה , השפעה על צורתה של ההלכה ועל פירושה של המשנה . נקודת המוצא של רי"ן אפשטיין היא , כי וכן מקשרת 'הלכה בהלכה דומה לה' ועל פי אמת מידה זו הוא קובע , כי יש 'כמה וכן נראים כמיותרים או ' . 'מוטעים ויש אף וכן 'שישנו בכל הנוסחאות אף על פי שאינו שוה לגמרי או אינו שוה כלל למה שלפניו ' . ב קביעותיו אלה של רי"ן אפשטיין הביאו את פרופ' אברהם גולדברג לחזור ולדון בוכן . במאמר ארוך בשם 'לטיב ניב לשון המשנה '' הוא מנסה להוכיח את הנחתו , שאותה הוא מציב כבר בראשיתו של המאמר , כי 'כשמופיעה מלת וכן במשנה כמלת חיבור בין שתי הלכות שונות , בין שני משפטים עצמאיים , אין , לדעתי , לפרשה כמלת דמיון והשוואה במובן של וכך ... אלא להפך כמלה של ' . 'ניגוד פרופ' גולדברג מודה כבר בראשית המאמר כי ' מלת וכן מופיעה גם במשנה , כמו במקרא , באמצע משפט או לפני משפט קטוע כגון : " שלשה שאכלו כאחד אינן רשאין לחלק וכן ארבעה וכן חמשה ( ברכ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן