רחל לנדאו החזרה התחבירית־הרטורית כאמצעי שכנוע בנאום הפוליטי של ימינו

אחת התופעות המעניינות מתחום התחביר במשלב הנאום הפוליטי היא תופעת האיחויים . התמונה הכללית מראה , שכ 50 % מן המשפטים שנבדקו הם בעלי איחוי כלשהו . הממצא הכללי שווה פחות או יותר בנאומיהם של מ' שמיר , ש' אלוני , מ' בגין ושי פרס . אחוז המשפטים בעלי האיחויים בנאומי הפוליטיקאים הנ"ל הוא כדלקמן : שמיר 52 . 796 — מתוך 222 משפטים ; אלוני 51 . 9 % — מתוך 210 משפטים ; בגין 46 . 15 % — מתוך 221 משפטים ; פרס 44 . 790 — מתוך 226 משפטים סך הכל . יוצא מכלל זה אבא אבן באחוז משפטים בעלי איחוי כלשהו הגבוה מן האחרים : 63 . 6 % מתוך 88 משפטים ' . ואולם לא התמונה הכללית היא עיקר לענייננו אלא דווקא ההתבוננות בפרטיה . א . המבנים התחביריים והתחביריים סמאנטיים 1 מבנים של איחוי בתוך איחוי או "רמות" של איחוי מבדיקתם של כ 70 עמודים מנאומיהם של הפוליטיקאים הנ"ל — שמתוכם לוקטו המשפטים בעלי האיחויים השונים — התברר , שלא רק שעבודים משתבצים זה בזה , אלא גם איחויים כך . האיחויים ה"משובצים" מתמיינים לפי מספר רמות האיחוי , שבדרך כלל נע מרמת איחוי אחת ועד שלוש רמות . בחרתי במונח "רמות" לאיחויים משובצים בעקבות המונח הקיים ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן