אבינועם כהן 'מניינא למעוטי מאי' ו'מניינא למה לי': מן השאלות התלמודיות הנושאות אופי סבוראי

זיהוי ספרותם של הסבוראים ( תקופתם : 650-500 לספירה בערך ) 2 בתלמוד הבבלי כרוך בקשיים מרובים . על העיקריים שבהם עמדנו במקום אחר , תוך סקירתן והערכתן של השיטות המקובלות כיום בזיהויה של ספרות זו . אחת משיטות אלו — אותה בחרנו לכנות שם בשם 'שיטת המידגם המייצג' — מתבססת על בחירת סוגיה מייצגת של הספרות הסבוראית , אשר באמצעות ניתוח תכונותיה ומאפייניה , מנסים לאתר בתלמוד סוגיות נוספות בעלות תכונות דומות . בבחירת הסוגיה המייצגת , סומכים על מסורת קדומה , מהימנה ככל האפשר , המעידה במפורש שהסוגיה היא מתקופת הסבוראים . ההכרח במציאת עדות מסוג זה הוא מכריע , משום שרוב עדויותיהם של הגאונים והראשונים על התוספות שנכנסו לתלמוד מ'רבנן , 'סבוראי אינן חד משמעיות , מאחר שאין הן מתייחסות דווקא לסבוראים ממש , אלא גם אל הגאונים שעד תלמידי רב יהודאי גאון , בסוף המאה השמינית לספירה . אי לכך , בשיטה הנידונה — שתכליתה זיהוי הספרות הסבוראית תודתנו לקרן הזיכרון לתרבות יהודית על תמיכתה האדיבה במחקר זה . לרשימה ביבליוגרפית מקיפה על הספרות הסבוראית ראה ולוז פרידמן , תרביץ מ ( תשל"א . ( עמ' , 418 הערה . 1 מאז נוספו מחקרים...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן