גבריאל בירנבאום יידוע הסוג ויידוע היתר בלשון המשנה

א . תופעת היידוע אחת הדרכים הנוחות לדון בתופעת היידוע היא לחלקה לקטגוריות שונות ולבחון אם בלשון הנדונה , או ברובד הלשון הנדון , היידוע מתממש בקטגוריות השונות ,. נזכיר כאן רק את הקטגוריה הראשונית , ואולי גם הנפוצה ביותר : האנאפורה , דהיינו ; יידועו של צירוף שמני , שהוא ההיקרות השנייה של שם העצם שהוזכר קודם . לדוגמה ; הביאו לו מליח כתחילה ופת עמו מברך על המליח ופוטר את הפת ( ברכות ו , ז . ( נבחן עתה את המשפטים שלהלן ; היידוע בשמות העצם שהבלטנו בוודאי אינו אנאפורי : . 1 ואין מעצבין את הקטן ולא מחזירין את השבר ( שבת כב , ו . ( . 2 כל מצוות האב על הבן האנשים חייבים והנשים פטורות ( קידושין א , ז . ( . 3 כיצד העדים נעשים זוממים ( מכות א , א ) אין העידין נעשין זוממים עד שיזמו את עצמן ( שם שם , ד . ( . 4 באמת החזן רואה מאיכן התינוקות קורין ( שבת א , ג . ( . 5 הקור כעץ לכל דבר ( עוקצים ג , ח . ( . 6 המוציא ... מי רגלים ... כדי לכבס בהם בגד קטן שבכה ר' יהודה או' כדי להעביר על הכתם ( שבת ט , ה . ( . 7 היה רכוב על החמור ירד ( ברכות ד , ה . ( * על פי פרק אחד מעבודת הגמר , יידוע השם בלשון המשנה לפי כ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן