רשימת הפרסומים של ד"ר מנחם מורשת

תשכ"ז ' יחסנו למלים הזרות , 'בלשוננו קטיף , ד ה ( מאסף ספרותי , ( פתח תקוה תשכ"ז , עמ' . 271-264 ' הרמב"ן כבלשן ע"פ פירושו , 'לתורה סיני , ס ( תשכ"ז , ( עמ' קצג-רי . ' הנשוא הקודם לשני נושאים בלשון , 'המקרא לשוננו , לא ( תשכ"ז , ( עמ' . 260-251 ' גלגולי לשון של ניבים ושל צירופי לשון שמקורם , 'במקרא לשוננו לעם , יח ( תשכ"ז , ( עמ' 192-145 ( חוברת מיוחדת ;( שם , עמ' . 277 ' והר הבית לבמות , 'יער בית מקרא , לא ( תשכ"ז , ( עמ' . 126-123 תשכ"ח ' גישתו של רש"י לבעיית ה"תמורה" ( apposition ) , 'בתורה אפיקי נחלים ( קובץ מאמרים במחשבה , בהלכה ובמחקר , ( הישיבה בנחלים תשכ"ח , עמ' . 153-132 ' על ניבים למיתת אדם "ללא עת , '" לשוננו לעם , יט ( תשכ"ח , ( עמ' . 112-107 ' צחק-שחק ; , 'ישחק-יצחק בית מקרא , לה ( תשכ"ח , ( עמ' . 130-127 ' הערות לבעית הכתיב , 'המלא לשוננו לעם , יט ( תשכ"ח , ( עמ' . 241-227 תשכ"ט ' כתיב "מלא" המעיד על שיבוש , 'לשון לשוננו לעם , כ ( תשכ"ט , ( עמ' . 84-77 ; 61-54 ' אוצר לשון המקרא , כרך ג ( סקירה וביקורת , ' ( החינוך ( תשכ"ט , ( עמ' . 480-478 תש"ל ' עוד לעניין , 'ישחק-יצחק ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן