בפתח הספר

אוסף זה של מחקרים בלשון העברית ובספרות התלמודית , פרי עבודתם של מורי מחלקות אחדות של אוניברסיטת בר אילן , ובראשן המחלקה ללשון עברית וללשונות שמיות , מוקדש לזכרו המבורך של מנחם מורשת ז"ל . יהיה זה נר לנשמתו , שפרחה לפתע פתאום לדאבון כולנו במוצאי שבת אור ליום ז' במנחם אב תש"ם , כאשר לא היה אלא בן ג"ן שנים , והוא במלוא פעילותו . חברנו ד"ר מנחם מורשת ז"ל נולד בפולין ביום י"ד באלול תרפ"ז 11 ) בספטמבר . ( 1927 ועלה ארצה בשנת . 1935 לימד 10 שנים בבית הספר היסודי , כ 10 שנים בבתי ספר תיכוניים , ובו בזמן היה פעיל בהדרכת נוער בתנועת בני עקיבא . באותן השנים למד באוניברסיטת בר אילן , עד להשגת התואר השני בשנת תשכ"ד . את התואר השלישי השיג באוניברסיטה העברית בשנת תשל"ג , בעבודה על הנושא "לקסיקון הפועל שנתחדש בלשון , "התנאים בהדרכתו של פרופ' יחזקאל קוטשר . בינתיים , בשנת תשכ"ז , התחיל להורות באוניברסיטת בר אילן , ועלה בה מדרגה לדרגה , עד שנתמנה מרצה בכיר בשנת תשל"ו . לימד פרקי זמן שונים גם באוניברסיטאות של חיפה ושל תל אביב . כיוון שפרופ' קוטשר הדריך אותו בעבודת הדוקטור , נעשה מורשת תלמיד מובהק שלו ,...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן