מחקרים בלשון העברית ובספרות התלמודית

מחקרים בלשון העברית ובספרות התלמודית מחקרי בר אילן פרסומי המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות מחקרים בלשון העברית ובספרות התלמודית מוקדשים לזכרו של ד"ר מנחם מורשת בעריכת מנחם צבי קדרי שמעון שרביט sQ הוצאת אוניברסיטת בר איל ן רמת גן , תש"ן  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן