הפולמוס בעניין התאבדותו של יעקב עקריש

סיפור נוסף על שיכור ששלח יד בנפשו שהעסיק מספר רבנים התרחש בסוף 7 המאה התשע עשרה בעיר ווהראן שבצפון אפריקה . זה סיפור המעשה.- . 4 וכן מובא בספר פחד יצחק , ירושלים תש"ל , אות מ.- "שאם ברוב הפעמים לא הגיע לשכרותו של לוט יש לו דין מאבד עצמו לדעת , ואין לומר עליו קדיש ושאר עניני אבילות . " ועוד מובא בשו"ת תעלומות לב , שם , סי' לא שאם שיכור לפני מותו נתפכח משכרותו וטוען שהוא גרם להמית את עצמו כשהיה שיכור , ואז לא ידע מה שעשה , ואין לנו עדים למעשה התאבדותו , במקרה כזה אנו אומרים הפה שאסר הוא הפה שהתיר , ומאחר ואין אנו יודעים אלא על פי עדותו שאיבד עצמו לדעת ע"י שתיית סם , אם כן , יש לנו לומר שלא ידע מה שעשה בשעה שהיה שיכור . . 5 ראו לעיל בפרק ו בשם ר' יעקב ווייל . . 6 ראו עוד : כל בו אבילות , ח"א , פ"ד , סי' ג , אות מט . . 7 לזכרו של יעקב עקריש הוציא אחיו הגדול , שלמה עקריש , ספר בשם כבוד יעקב שבו מובאות תשובות הרבנים לשאלת בני המשפחה ודברי תורה והספד לכבודו של יעקב עקריש . הספר יצא לאור באיזמיר תרנ"ב , ומהדורת צילום בברוקלין תשס"א ( להלן : כבוד יעקב . ( האיש אחד [ יעקב עקריש ] שהיה רגיל לפעמי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד