"תשובת הכתוב" ו"תשובת המשקל"

אף מסדר התשובה והכפרה שהיה רווח באשכנז , אשר מופיע בהרחבה בספרות חכמי אשכנז מבית מדרשם של ר' יהודה חסיד r אלעזר מוורמייזא , ניתן לעמוד על השפעת ספרות האגדה על התרת עינויים וחבלה עצמית לצורך כפרה וחזרה בתשובה . בסדר זה תפסו מקום ניכר ייסורים ועינויים גופניים הנגזרים מ "תשובת המשקל" ומ "תשובת הכתוב . " דהיינו , מידת עינויי הכפרה נקבעת מ"תשובת הכתוב" - מגזרת העונש ה'כתוב' בתורה לעבירה , ו"מתשובת המשקל" - מהנאת החטא . סדר התיקון , התשובה והכפרה בגין עברות חמורות ביותר כניאוף ורצח כלל מתכונת סיגופים קשה , ובה שורה של מעשים קשים כגון טבילות וגלגולי שלג , ישיבה בגוף מרוח בדבש סמוך לדבורים ועוד . 38 הברמן , עמ' מד . . 39 ראו : גולדין , עלמות אהבוך , על מות אהבוך , עמ' 126 . 40 . 127 בנוסף למעשים מספרות האגדה שהובאו לעיל , יש סיפורים נוספים בתלמוד ובמדרשים על אנשים שביקשו שיבואו עליהם ייסורים קשים כדי לכפר על מעשיהם , כגון : נחום איש גמזו ( תענית כא ע"א , ( ר' אלעזר בר' שמעון ( בבא מציעא פד ע"ב ) ועוד . כהנה וכהנה . כך , למשל , כותב ר' אלעזר מוורמייזא , מגדולי החכמים באשכנז ומוותיקי חסידיה במ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד