גזרת גונטא בשנת תקכ"ח (1767)

בשנת תקכ"ח ( 1767 ) מרדו הקוזקים בעם הפולני , הרגו בזדון יהודים רבים והביאו לחורבן הקהילות באיזור אומן וטיטיוב , וכדברי ר' יעקב ישראל מייזליש מקרעמניץ בספרו 'אגודת אזוב , ' זאלקווא תקמ"ב , הקלח השני - דמעות שליש , כב ע"א : בשנת תקכ"ח לאלף השישי מרדו עם הנקראים קאזאקין בעם פולין ויהרגו בזדון כל אנשי פולין והיהודים הנמצאים במדינת אוקריינא ושללם בזזו . אז היה חרב וחורבן בעיר אומן וטטיוב ושאר עיירות וכפרים עד אין מספר . לא נשארה קללה בתוכחות שתים שלא נתקיימה אז . ולא העליתי על הכתב קצת , קורות בפרטות על ספר , כי הוא מחריד הלבבות ומכאיב הנפשות כהמס דונג . 21 ברנפלד , ספר הדמעות , כרך שלישי , עמ' רא . . 22 ראו לעיל בפרק ז . . 23 בפרג בסוף המאה השבע עשרה עזבו מספר צעירים יהודיים את הקהילה היהודית וביקשו להמיר את דתם . אחד מצעירים אלו , שמעון אבלס , נהרג כנראה על ידי אביו על שום שרצה להמיר את דתו . ראו על פרשת שמעון אבלס : ש' שוחט , עם חילופי תקופות , ירושלים תשכ"א , עמ' , 46 עמ' , 278 הערה begins on p . 49 & on Simon Abeles , pp . 55-60 . Bohemiae 35 ( 1999 ) : 4-140 . The section on teenager...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד