פרעות ביהודים בשנים תט"ו־תי"ז (1655־1657)

בשנת תט"ו ( 1655 ) נטבחו יהודי העיר מוהילוב לאחר שיצאו מעירם , ואילו מקצת היהודים שנתחבאו בבתיהם מתוך תקווה שיינצלו כשיעבור זעם , כאשר באה אליהם השמועה כי נהרגו כל היוצאים מן העיר , פחדו מאוד , והמירו את דתם כדי להציל את נפשם . רובם חזרו לדת ישראל בחלוף הסכנה ורק מעטים נתקיימו בדת הפרבוסלבית אשר קיבלו עליהם באונס . לאחר מכן , בשנים תט"ז תי"ז 1656 ) ( 1657 היתה מלחמה קשה בין ממלכת שוודיה וממלכת פולין . חיילות השוודים נכנסו אל פולין וערכו טבח נורא בקהילות היהודים . פרטי האכזריות שלהם מסופרים בזכרונות בני הדור ההוא , ובנוסחאות של " אל מלא רחמים" שנתקיימו בקצת קהילות . בתפילת "אל מלא רחמים" לזכרון היהודים שנהרגו בעיר לונטשיץ בשנת תי"ז ( 1656 ) נזכרים בין השאר בחורים ובחורות שהטביעו עצמם במים כדי שלא . 18 נ' וואהרמן , מקורות לתולדות גזרות ת"ח ת"ט , תפלות וסליחות לכ' סיון , ירושלים תש"ט , עמ' 16 . 19 . 17 חיבור זה אינו אלא רשימה של הקהילות שנפגעו בת"ח ת"ט ומספר ההרוגים . שם החיבור לקוח מתהלים מ , ג : "ויעלני מבור שאון מטיט היון . " פורסם לראשונה בוונציה אחרי שנת . 20 . 1655 בתוך . גורלאנ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד