פרק יג: קידוש השם פעיל וסביל במאות השבע־עשרה והשמונה־עשרה