גזרות והטפות נגד היהודים

בעקבות הרדיפות הקשות שרדפו הנוצרים את היהודים , נוכח הניהיליזם הדתי שפשה בקרב מי שהעדיפו את האמת הפילוסופית על קיום מצוות הדת , ונוכח מתקפת הפולמוס הנמרצת , שבאה לביטוי בעיקר בהטפותיהם של הנזירים המנדיקנטים , fratres mendicantes ) האחים היחפנים , ( המירו אלפים רבים מיהודי ספרד את דתם . תופעה זו היתה מקובלת בעת גזרות שנת קנ"א ( 1391 ) וויכוח טורטוסה , בגירוש ספרד ובהמרה הכללית בפורטוגל במאה החמש עשרה . המגפה השחורה והפרעות בקהילות ישראל שבאו בעקבותיה הם ראשיתו של המשבר שפקד את יהדות ספרד ; סופו של המשבר בגירושם המוחלט ממלכויות קסטיליה ( Castillya ) וארגוניה , ( Aragonya ) שנתאחדו בשנת . 1479 במותו של המלך אלפונסו הי"א ועלייתו על כיסא המלוכה של פדרו 1350 ) , ( 1369 שנתכנה 'האכזר' , ( el cruel ) נפתחה תקופה של תעמולה אנטי יהודית . בראש התעמולה עמד אנריקי , אחיו למחצה של פדרו , שביקש להדיח את אחיו ולהשתלט על מלכות קסטיליה , ותוצאותיה היו הרות אסון ליהדות קסטיליה . סיסמת התעמולה היתה : המדינה שבויה בידי היהודים , ושהוא , אנריקי , עתיד לשחרר את המדינה משביה ומתלות בהם . ממשיך התעמולה האנטי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד