פרק יב: קידוש השם פעיל וסביל בספרד הנוצרית ובפורטוגל