פרק יא: קידוש השם פעיל וסביל בארצות האסלאם

בעוד שבאשכנז יהודים רבים מסרו את נפשם בימי הביניים על קידוש השם , והעדיפו את המוות על המרה לנצרות , באופן יחסי הלכו בדרך זו מעטים בלבד בארצות האסלאם . בעוד שבאשכנז יהודים רבים נטלו את חייהם במו ידם ושחטו את בני משפחתם כדי שהנוצרים לא יאנסום להמיר את דתם , לא מצינו מקבילה לתופעה זו בארצות האסלאם .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד