עמדתם של חכמי אשכנז

חכמי אשכנז הראשונים ומנהיגי הקהילות שאפשרו לבני עדתם לעשות מעשים המנוגדים לכאורה להלכה היהודית , ואף עודדו אותם לעשות כן , לא השאירו בכתובים כל התייחסות הלכתית מפורשת שלהם לשאלת הלגיטימיות ההלכתית למעשים אלו . בין המעודדים ומורי הדרך בקידוש השם של גזרות תתנ"ו נזכר ר' מנחם בר' דוד הלוי , תלמיד חכם מובהק , צאצא של אחת המשפחות המיוחסות ביותר במגנצא ( אביו - ר' דוד - היה מגדולי תלמידי החכמים במגנצא באמצע המאה האחת עשרה , ורש"י תיארו כרבו וכאיש הלכה מובהק , שניתן להסתמך עליו בשאלות . 1 ראו : א' גרוסמן , חכמי אשכנז הראשונים , ירושלים תשמ"א , עמ' 258 264 [ להלן : גרוסמן , חכמי אשכנז הראשונים . [ 1 השנויות במחלוקת : ( "ושם היה איש חסיד מגדולי הדור , רבינו מנחם בן רבנא דוד הלוי , ויאמר לכל העדה : קדשו את השם הנכבד והנורא בלב שלם . וענו כולם ... 'נעשה ונשמע , ' ויקראו בקול גדול : 'שמע ישראל 2 ה' אלהינו ה' אחד . "' תלמידי חכמים אחרים נטלו חלק פעיל בהריגה בקהילות שונות . כך , למשל , ר' משה הכהן המכונה "החסיד איש האמונים , " "הכהן הגדול מאחיו , " "הראש שבכולם , " המריץ בנאום נלהב את יהודי קולוניא...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד