מעשי התאבדות במאה החמש־עשרה

אוסטריה ובוהמיה מעשה תמה מצעו אף בשנת קפ"א . ( 1421 ) דוכס תקיף באוסטריה ביקש לפגוע ביהודים ולהמיר את דתם . לאחר שעינה מספר יהודים מתוך כוונה להעבירם על דתם ללא הצלחה , התייעץ עם משומד : וישלח לקרוא למשומד וישאל עצה ממנו מה עוד לעשות , ויאמר לו : קחו את כל ילדי היהודים מבני ט"ו שנה ומטה והמירו אותם על כרחם , ותיכף ציווה זאת בסוד כל הפקידים . היהודים הקדימו רפואה למכה וערכו התאבדות קבוצתית -.ויצעקו היהודים בקול גדול ; אוי ואבוי ! אומרים לטמא , חס ושלום , את ילדינו הקדושים והטהורים , ויבאו לידי מסקנה לאבד את עצמם על קידוש השם . ויפילו גורלות מי יעשה את הדבר הזה ויפול הגורל על החסיד רבי יונה הכהן . הדבר היה בחג הסוכות , ויעמוד הרב לפני ארון הקודש וכל הקהל בקשו מחילה זה מזה וקראו וידוי ונשחטו לפני ארון הקודש בעזרת האנשים . גם הנשים נשחטו בעזרת הנשים על קידוש השם , ונשארה אשה אחת והיא בקשה מאת רבי יונה כי ישחט אותה דרך חלון עזרת הנשים . ולא נשאר עוד כח לרבי יונה לשחוט את עצמו ויקח את כל העמודים שבבית הכנסת והניחם זה על גבי זה ויצק עליהם את כל השמן ויבקש מחילה מאת השם יתברך על כל מעשיו , שהר...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד