מעשי התאבדות במאה הארבע־עשרה

מרד הרועים בשנת פ' לאלף השישי ( 1320 ) נפגעו קשות הקהילות היהודיות במדינות נברא , פרובינצא וארגון , במרד החברתי של ה'רועים . ' מרד זה החל לכאורה כקנאות דתית בעקבות חלום או חיזיון של נער רועה בספרד אשר בו , לטענתו , קראה לו רוח הקודש לערוך מסע צלב לכיבוש גרנדה מידי המוסלמים , אך למעשה נתן ביטוי לגורמים אלימים בחברה . אף בפרעות אלו היו יהודים שהעדיפו ליטול את נפשם במו ידיהם כדי שלא יפלו בידי האוייב . כך מתאר ר' יוסף הכהן בספרו עמק הבכא , 1852 ) ( Wien עמ' : 60 ויבחרו רבים להרוג איש את אחיו ואת רעהו בטרם הגיע האוייב עליהם , כאשר עשו הבכא היהודים אשר נחבאו במבצר ורדון ( בקאשטיל , שאראזין ) אשר השליכו גורל ביניהם לראות מי יהרוג את אחיו , וימותו כולם בעת ההיא , ושנים אשר נשארו באחרונה נפלו מעל המגדל ארצה וימותו גם שנייהם . בשנת פ"א לאלף השישי ( 1321 ) בחודש תמוז היהודים הואשמו ביחד עם המצורעים , שנשלחו מחוץ לעיר , בהרעלת בארות ובפגיעה בחברה . אף בגזרה זו היו יהודים שהעדיפו ליטול את נפשם במו ידיהם כדי למות בידי הגויים . כך מובא בעמק הבכא , עמ' : 61 ויתפשו ארבעים יהודים ויתנו אותם במשמר , ויהי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד