מעשי התאבדות במאה השלוש־עשרה

בשנת תתקפ"א ( 1221 ) נפגעו יהודי ערפורט . סוחרים גויים שבאו מחוץ למדינה , אשר קינאו כנראה ביהודים על הצלחתם במסחר , הסיתו את העירונים נגד היהודים בטענה שהיהודים חטפו ילד גוי כדי לשחטו ולשתות את דמו . עלילה זו הביאה לשריפת בית הכנסת וקצת מבתי היהודים בערפורט . בפנקס הזכרת נשמות של קהילת מגנצא מובאים שמותיהם של הרוגי ערפורט וביניהם מוזכרים : "ר' שם טוב הלוי , ששחט עצמו לפני ארון הקודש ... מדרונא ורחל אחותה , הבתולות , השליכו עצמן באש ... ויוסף הנער השליך עצמו באש . " שתי האחיות . 149 הברמן , עמ' קכז . ר' אפרים מבונא טעה בקביעת השנה , ההריגות היו בשנת תתק"ן . 150 . ( 1190 ) ראו עליו : אורבך , בעלי התוספות , עמ' 144 . 151 . 146 הברמן , עמ' קנד . . 152 הברמן , עמ' קסח . והנער הפילו עצמם לאש השרפה אשר שרפו הצוררים את בית הכנסת ובתי היהודים . על שתי אחיות אלו קונן ר' שלמה ב"ר אברהם בקינתו ' אלהים חיים אצים בי נוגשים : ' שתי אחיות קדושות קפצו באש בלי פחד והיה ה' למלך ושמו אחד .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד