ההתאבדות ביורק

בימי מסע הצלב השלישי היו פרעות ביהודי אנגליה . הפרעות החלו בטקס הכתרתו של ריצ'ארד לב הארי בכ"א באלול תתקמ"ט ( שלושה בספטמבר , ( 1189 ונמשכו כחצי שנה . כך מתאר ר' אפרים ב"ר יעקב מבונא בספר זכירה : "רע לישראל משמים נתקן , כי הועמד מלך באי הים הנקרא אנגלטירא . ויהי ביום שהוקם למלך ואשר ניתן כתר מלכות בראשו בעיר לונדרש בבית המלכות אשר מחוץ לעיר , נאספו שמה עם רב מצרפת ומאיי הים , ויבואו גם היהודים הקצינים והעשירים אשר בהם להביא למלך מנחה , ויחלו רשעים לאמי : לא נכון שיבואו היהודים לראות בעטרה של המלך שעיטרו לו כומרים וגלחים ביום שמוכתר למלך , וידחפום ויתעללו בהם , והמלך לא ידע . ותבוא השמועה בעיר לאמי : ציוה המלך להשמיד את היהודים , ויחלו להכות בהם ולהרוס בתיהם ומגדליהם , ויהרגו בהם כשלושים איש , ומקצתם שחטו את 145 עצמם ואת בניהם . " ביום הכתרתו של ריצ'ארד לב הארי נאסר על היהודים להיות בעיר לונדון מחשש למעשי כישוף . בעיר פשטה שמועה שהמלך התיר את דמם , והנוצרים החלו לפגוע ביהודי לונדון ובמשלחות הנכבדים היהודים שבאו לחלות את פניו של המלך . אמנם המלך הכריז למחרת על אי שביעות רצונו מהפגיעה ביה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד