מעשי התאבדות במאה העשירית ובתחילת המאה האחת־עשרה

ההתאבדות בקהילת אוטרנטו שבאיטליה מסופר על שלושה חכמים שפעלו בקהילת אוטרנטו ( Otranto ) שבאיטליה , כי נטלו את נפשם במו ידיהם כדי לקדש את השם . כך עולה ממכתב שנשלח ככל הנראה אל חסדאי אבן שפרוט ( בערך באמצע המאה העשירית , ( מכתב שנשתמר בגניזה הקהירית . אמנם , הגזרות הנרמזות בו אינן ברורות די צורכן , אך מעשה נטילת חייהם במו ידיהם - ברור הוא : ואף עדת אודרנטו הקדושה שלשה רעים חסרה כשנאנסו אונס אותה גזרה הארורה ושמותם רב ישעיה גברא רבא צנא מלא ספרא חסיד וצדיק ועניו אשר עיננו כמותו לא סקרה ור' מנחם חכם וירא שמ' וטורח בכל מצוות הזהרה ומר אליה תלמידם תם וישר ובעל סחורה ר' ישעיה בידיו נעץ סכין בגרונו ונשחט כשה הנזבח בעזרה ור' מנחם נשמט וינער בתוך הבורה ומ' אליה נחנק בראותו כי שמשו קדרה והודיה לאל אפילו אות אחת מן התורה שם לא הובערה לפי שהאש מעירינו הוסקה ובערה ושיגרנו בסתר והודענו הדבר להם מהרה ובין בארצינו בין בארצם הצרה עד שני ימ' גברה ביום הג' יצאנו מאפילה לאורה 2 כי נרצה לפניו קרבן חסידיו כעלתא תדירא . ככל הנראה , כוונת הכותב היא לומר , שגם החכם השלישי , ר' אליה , המית את עצמו בחניקה . על כל...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד