פרק ח: התאבדות לצורך מניעת עבירה בימי הביניים באשכנז ובצרפת

בתקופת ימי הביניים ידועים מעשי התאבדות שנעשו מתוך תפיסה שיש בהם קידוש השם וקיום דין "ייהרג ואל יעבור . " לפני הדיון ההלכתי המורכב על מעשי התאבדות אלו , מן הראוי לתאר , בפני הקוראים שאינם מצויים באירועים אלה , את מעשי קידוש השם של יהודי אשכנז וצרפת , ובמיוחד את אלו שמשולבים בהם מעשי הריגה עצמית - אדם את עצמו ואת בני משפחתו . כמו כן יש מקום לעמוד על המניעים שהביאו למעשים נוראיים אלו , ועל הפיכת סמלים קדומים למציאות נוראה על ידי מקדשי השם בעת הגזרות , וכפי שהדברים באים לידי ביטוי בספרי הזכרתות ובפיוטים ונתבארו באופן נרחב במספר ספרים ומאמרים ' . י' בער , 'גזרת תתנ"ר , מ"ד קאסוטו ואחרים ( עורכים , ( ספר ש' אסף , ירושלים תשי"ג , עמ' 126 = ) 140 הנ"ל , מחקרים ומסות בתולדות עם ישראל , כרך שני , ירושלים תשמ"ז , עמ' 147 ( 161 [ להלן : בער , גזרות תתנ"ו ;[ הנ"ל , מבוא לספר גזרות אשכנז וצרפת , מהדורת א"מ הברמן , ירושלים תש"ו , עמ' א ז [ להלן : הברמן ;[ ש' שפיגל , 'מאגדות העקדה : פיוט על שחיטת יצחק ותחייתו לר' אפרים מבונא , ' ספר היובל לכבוד אלכסנדר מארכס , חלק עברי , ניו יורק תש"י , עמ' תעו תצ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד