ביאורי דינים ביחס למאבד עצמו לדעת

הפוסקים , ראשונים ואחרונים , דנים בפרטי דינים בעניין היחס אל המאבד עצמו לדעת : האם מתאבלים וקורעים עליו ? האם מרחיקים את מקום קבורתו ? האם מלבישים אותו בתכריכים ? האם נוהגים עליו באנינות ? האם אומרים עליו 'קדיש' ושאלות נוספות . שאלות אלו נובעות בעיקר משום שההוראה בברייתא ש"אין מתעסקין עמו בכל דבר" אינה מפורטת דיה . כמו כן הכלל שמובא בברייתא : "כל שהוא לכבוד החיים הרבים מתעסקין בו וכל שאינו לכבוד החיים אין הרבים מתעסקין בו , " ניתן לפרשנויות שונות ו איזו פעולה נחשבת כדבר שהוא לכבוד החיים ולפיכך הרבים נזקקים לעשותה , ואיזו פעולה אין בה כבוד . 6 ראו על תפיסתו ההלכתית של ר' ישראל משה חזן : א' שגיא , 'הרב ישראל משה חזן : בין פרטיקולריזם לאוניברסליזם . 7 . for Jewish Research , Jerusalem - New York , 61 ( 1995 ) , pp . 23-43 Proceedings - American Academy , ' בעניין מכתב התאבדות ראו : שו"ת אבן שוהם שם ; שו '' ת חתם סופר שם . לחיים ולפיכך אין לרבים לעשותה . ואולם אין ספק שדעותיהם של הפוסקים השונים נובעות אף מיחסם אל המאבד עצמו לדעת וממידת ההתחשבות בכבוד משפחתו , יש שנוטים להחמיר בדינו ויש שנו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד