פרק ה: היחס אל המאבד עצמו לדעת במסכת שמחות

המקור המרכזי לדינו של המאבד עצמו לדעת מובא במסכת שמחות פ"ב , ה"א ה"ה ( מהדורת היגער , ניו יורק תרצ"א , עמ' 101 . ( 104 מסכת שמחות נערכה כנראה בארץ ישראל בתקופה הביזאנטית לאחר המאה השלישית .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד