מעשה שאול

1 במקרא מסופר על מעשהו של שאול המלך שנפל על חרבו . בכתובים אין שם הערכה מפורשת של המעשה , אם היה כהלכה אם לאו . לעומת זאת , חז"ל מצרפים בתוך הדרשה שאוסרת להתאבד , את מעשהו של שאול למעשה של חנניה מישאל ועזריה . כך נאמר במדרש רבה נח , פל"ד , יג ( מהדורת תיאודור אלבק , עמ' '" : ( 324 אך את דמכם 2 לנפשתיכם' - להביא את החונק עצמו , יכול כשאול ? ת"ל : 'אך , ' יכול כחנניה , מישאל ועזריה ? ת"ל : 'אך . "' רבותינו בעלי התוספות מביאים שתי דרכים הפוכות בפירוש המדרש 3 בדעת זקנים מבעלי התוספות על בראשית ט ח . פירוש אחד ( הדעה השנייה , שם ) בשם מהר"ש בר אברהם המכונה 'אוכמך סובר ששאול נהג שלא כהלכה , ומפרש את המדרש וו ד יכול כחנניה וחבריו שכבר נמסרו למיתה ? ת"ל 'אך' אבל אינו יכול להרוג את עצמו . יכול כשאול שמסר עצמו למיתה ? ת"ל : 'אך , ' פירוש שאינו יכול לחבול 4 בעצמו כלל , ושאול שלא ברשות חכמים עשה . לפי דעה זו , שאול עשה שלא כהלכה בנפלו על חרבו . ר' חיים יוסף דוד אזולאי בשו"ת חיים שאל , סי' מו דוחה שיטה זו משתי סיבות עיקריות : א . "שאך מיעט האיסור ולא מרבה האיסור . " כלומר , לדעה זו לומדים מהמילה 'א...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד