התאבדות קבוצתית

ההתאבדות ביודפת בתקופת הבית השני ישנם אף מעשי התאבדות קבוצתית של לוחמים יהודים שאיבדו את עצמם לדעת , לאחר שאפסה תקוותם לעמוד נגד הרומאים . הודות לזיקה הישירה של יוסף בן מתתיהו למאורע התפרסמה במיוחד ההתאבדות של לוחמי יודפת . לפי התיאור במלחמת היהודים ג , 329 331 לא גילו המנצחים בזמן הכיבוש כל רגש של רחמים וסלחנות כלפי מגני העיר והרגו את כולם , "והדבר עורר את אנשיו המובחרים של יוסף לשלוח יד בנפשם , ומשראו כי נבצר מהם להמית אפילו רומאי אחד - הם היו יכולים לפחות להקדים ולמנוע הריגתם בידי הרומאים , הם יצאו כאיש אחד לפרברי העיר ושם הרגו את עצמם . " מצד שני מספר יוסף בן מתתיהו ( שם , 332 ( 339 על יהודים שקודם לכן נמלטו לאחד מהמגדלים הצפוניים "ושם הגנו על עצמם זמן מועט , אבל לאחר מכן , כשכיתרו אותם האויבים מכל צד , הם נכנעו והם הושיטו צוואריהם בשמחה למתקיפיהם . " לאחר הריגת צנטוריון רומאי בידי יהודי , כשהושיט את ידו כדי לסייע ליהודי לצאת מהמערה , ערכו הרומאים טבח נוסף והרגו "את כל מי שגילו ... הם לא נתנו דעתם על גיל , פרט לעוללים ונשים ... אספסינוס ציווה להרוס את העיר עד היסוד ולשרוף את כל...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד