התאבדות של יחידים ומשפחות

בתקופת הבית השני אנו מוצאים מקרים של התאבדות אינדיבידואלית בדומה לתקופת המקרא . המפורסם שבהם הוא התאבדותו של רזיס ( או רגש ) המתוארת בספר מקבים ב , יד , לז מו . רזיס נפל קורבן למדיניותו של ניקנור ולמגמתו למגר את ההתנגדות היהודית בראשותו של יהודה המקבי . רזיס הוגדר כ"אחד מזקני ירושלים , " וכאיש שסבל למען היהדות בזמן גזרות הדת : "ולפנים בימי מחלוקת היה על צד היהדות ועל היהדות מסר את בשרו ואת נפשו בכל כוח" ( שם , לח . ( ניקנור שלח אנשי צבא לתפוס את רזיס . תפיסה זו לא היתה קשורה , עד כמה שניתן לקבוע , בגזרות שנגזרו על הדת היהודית , אלא היתה מכוונת לחסל את אחד המתנגדים הבולטים למדיניותו של ניקנור : "כי חשב שבחפשו את האיש הזה תהיה מכה להם" ( שם , מ . ( כדי להקדים את תפיסתו בידי אנשי הצבא ומרצונו למות בצורה אצילית ולא ליפול בידי אלה שיתעללו בו בצורה משפילה , איבד את עצמו לדעת : והאיש בראותו כי עוד מעט ונתפש נפל על חרבו וטוב היה לו למות בכבוד מנפל בידי הרשעים ולהנתן לבוז שלא לפי כבוד נדיבות רוחו ומפני שהמכה לא היתה נכונה כי נמהר היה וההמון היה מתפרץ דרך השער וירץ בגבורה אל החומה ויפל על ההמון ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד