פרק ב: מעשי התאבדות בתקופת הבית השני

בספרות החיצונית ובכתבי יוסף בן מתתיהו מסופר על התאבדויות של יחידים ואף על התאבדויות המוניות בעת מלחמה או מחמת גזרות דתיות ומאבקים אישיים .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד