מבוא

ההתאבדות היא תופעה אוניברסלית , המצויה בכל הזמנים ובכל החברות . ההערכה לפי נתוני ארגון הבריאות העולמי היא שבעולם כולו מתאבדים כאלף אנשים מדי יום ביומו . בישראל - על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה = ] הלמ"ס ] שמקורם ברישום הביקורים בחדר מיון בבתי החולים לאשפוז כללי - אומדן מספר ההתאבדויות בשנים 2001 2003 הנו כ 370 בשנה , מהם 70 בני נוער בממוצע . מדובר בשיעור התאבדות נמוך בהשוואה לממוצע של מדינות האיחוד האירופי , אך בקרב בנים בגילאי 15 24 הממוצע הישראלי זהה לזה של מדינות אלו . יש להבחין בין התאבדות 'מוצלחת , ' היינו שפעולת ההתאבדות אכן מביאה למותו העצמי של האדם , לבין ניסיון התאבדות , שבעקבותיו נשאר המתאבד בחיים . הנתונים דלעיל מתייחסים להתאבדויות מוצלחות ; ההנחה היא שמספר ניסיונות ההתאבדות גדול פי 8 10 ממספר ההתאבדויות המוצלחות . על פי נתוני הלמ"ס , בשנים 1996 2002 נרשמו כ 3 , 600 ניסיונות התאבדות בממוצע לשנה . מתוכם 2 , 100 נשים ו 1 , 500 גברים . מספר ניסיונות ההתאבדות של בני נוער עלה בין שנות השמונים לשנות התשעים של המאה העשרים ונשאר יציב במהלך שנות התשעים . על אף שנשים ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד