המאבד עעמו לדעת היבטים הלכתיים, היסטוריים והגותיים

יחזקאל שרגא ליכטנשטיין יחזקאל ^ רגע ליכסנשס"ן המאבד עצמו לדעת היבסים הלכתיים , היס 0 ור"ם 1 הגות"ם ספריית "הילל בךח"ם , " ספרי יסוד , מחקר והגות במדעי היהדות לזכרו של הילל בן רויים הי"ד , חבר קיבוץ בית אורן העורך הראשון.- ד"ר מאיר איילי ז"ל עורך הספרייה : פרופ' יהודה פרידלנדר מערכת מדעית : פרופ' משה אידל פרופ' מנחם אלון פרופ' מנחם הירשמן פרופ' יעקב זוסמן פרופ' עמירה ערן פרופ' שלום רצבי פרופ' אליעזר שביד פרופ' עוזי שביט פרופ' אברהם שפירא הספר יוצא לאור על יח עמותת "הילל בךח"ם" ( ע'ר , ( ת . ד . , 7440 ירושלים 91073 והוצאת הקיבוץ המאוחד , ת . ד . , 1432 בני ברק 54 בסיוע משרד החינוך , התרבות והספורס ובסיוע הקתדרה לתולדות הרבנות באירופה בדורות האחרונים ע"ש יקותיאל וחנה קליין - בפקולסה למדעי היהדות באוניברסיטת בר אילן ובסיוע המרכז לחקר התורה שבע '' פ ולהפצתה ע"ש א"מ נפתל ורעייתו חסיה לבית יפה ובסיוע מכללה אקדמית דתית לחינוך "מורשת יעקב , " ברחובות ובסיוע קרן "בית שלום , " קיוטו , יפן  אל הספר
הקיבוץ המאוחד