ישעיהו רפאלוביץ (1899)

רפאלוביץ היה הצלם היהודי הראשון בארץ-ישראל , ומהראשונים שהנציחו את נופי הארץ מנקודת ראות עברית-ציונית . בעיקר הגדיל לעשות בצילום המושבות הראשונות של "העליה הראשונה " ואף פרסם אלבום בשם זה "ארץ-ישראל והמושבות . 1899 / ' רפאלוביץ יליד רוסיה , ( 1870 ) היה נצר למשפחת רבנים ידועה . עלה לארץ ב1882- והתיישב בירושלים . למד בישיבת "עץ חיים , " ונשא לאשה את בתו של פרומקין , עורך העתון "החבצלת . " התמסר מגיל צעיר לפעילות ציבורית והתיישבותית , בין השאר שהה בא-סאלט שבעבר הירדן ( 1890 ) על מנת לרכוש קרקעות להתיישבות עברית . בתרנ '' ד 894 / ו החל ללמוד את מלאכת הצילום . ב899- ו הוסמך לרבנות ולד '' ר לפילוסופיה . את מיטב שנותיו ופעילותו הציבורית עשה בליברפול , ( 1924-1904 ) בה נתמנה חבר בוועד העיר , והיה מומחה לענייני מהגרים . ב1924- נתמנה לרבה הראשי של ברזיל , והיה פעיל בהפצת החינוך היהודי וארגון הקהילות . שימש כנשיא ההסתדרות הציונית בברזיל , והשתתף כציר בקונגרסים הציוניים . העיסוק בצילום בקרב יהודים בסוף המאה ה19- היה נדיר מאד . היהודים המעטים שעסקו בכך היו ככל הידוע מומרים ( מנדל דינס , פטר ברגהיי...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל