קראו בכותר - אריאל : כתב עת לידיעת ארץ ישראל - צילומי ארץ ישראל הראשונים : מסע בעקבות צלמים ראשונים