ו. הטיית בחירה

במחקר תצפיתי החוקר משווה בין קבוצות , אולם אין לו שליטה בחלוקת האנשים לקבוצות . למשל , החוקר משווה בין מעשנים לבין לא מעשנים , אבל אינו קובע מי מעשן ומי לא . במקרה זה עלולה להיווצר הטיה הנקראת הטיית בחירה . ( selection bias ) אנו מבחינים בין שני סוגים של הטיית בחירה : הטיית בחירה עצמית — שמקורה בנבדק , והטיית בחירה חיצונית — שמקורה בגורם אחר . בסעיף זה נדגים את ההטיות האלה . הט"ת בחירה עצמית מרצה באוניברסיטה המליצה לסטודנטים שלה להשתתף בשיעורי חזרה לקראת הבחינה , משום שעל פי ניסיונה משנים קודמות , שיעור ההצלחה בבחינה בקרב סטודנטים המשתתפים בשיעורי החזרה גבוה באופן משמעותי משיעור ההצלחה בין סטודנטים שאינם משתתפים בהם . האם יש מקום להמלצה כזאת ? המרצה הסתמכה על התצפית , ששיעור ההצלחה של הסטודנטים שהשתתפו בשיעורי חזרה היה גבוה מזה של הסטודנטים שלא השתתפו בהם . אבל ההשתתפות בשיעורי החזרה לא היתה מבוקרת ; הסטודנטים הם שהחליטו אם להשתתף בשיעורי החזרה או לא . ייתכן אפוא , שיש גורם נוסף המאפיין את הסטודנטים שבאים לשיעורי החזרה , והוא הסיבה להצלחתם בבחינה , לאו דווקא השיעורים עצמם . קרוב לוודאי...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה